Publicaties

Publicatie: Is er leven na Aladin?

Het Nederlandse Al@din is ter ziele, maar in België bestaan nog steeds vergelijkbare initiatieven die wel redelijk succesvol zijn. Sommige IP’ers vinden dat de bibliotheek het informatiebemiddelingswerk weer moet oppakken, al dan niet via #dft (Twitter) of goeievraag.nl. Door het stoppen van Al@din kent de bibliotheek geen eigen landelijke vraagbaak meer. In Vlaanderen neemt het belang van de informatiebemiddeling juist…

Verder lezen

Bibliofuture archief

Blijf van mijn Bib! Vlaamse bibliotheken op de barricaden.

Patrick van Houcken: ‘Gemeenten mogen hun bibliotheek opdoeken’ blokletterde De Standaard op 12 maart op de voorpagina. Het nieuws leidde tot een storm aan reacties. Voor de Vlaamse bibliotheeksector zelf was het nochtans geen verrassing. Het regeerakkoord legde immers al vast dat de financiering van de lokale besturen voortaan via het Gemeentefonds moest gebeuren. Dat dit een verregaande impact zou…

Verder lezen