Bibliofuture archief

Blijf van mijn Bib! Vlaamse bibliotheken op de barricaden.

Patrick van Houcken: ‘Gemeenten mogen hun bibliotheek opdoeken’ blokletterde De Standaard op 12 maart op de voorpagina. Het nieuws leidde tot een storm aan reacties. Voor de Vlaamse bibliotheeksector zelf was het nochtans geen verrassing. Het regeerakkoord legde immers al vast dat de financiering van de lokale besturen voortaan via het Gemeentefonds moest gebeuren. Dat dit een verregaande impact zou…

Verder lezen