Publicaties

Publicatie: Mind the gap / Mendeley

Mendeley stelt onderzoekers in staat hun content flow op orde te houden. Samen met Swets is de tool doorontwikkeld tot een volwassen instrument voor bibliotheken en onderzoekcentra. Dit jaar is Mendeley Institutional Edition geïntroduceerd, dat bibliotheken de kans biedt nauwer samen te werken met onderzoekers.

Publicaties

Publicatie: Is er leven na Aladin?

Het Nederlandse Al@din is ter ziele, maar in België bestaan nog steeds vergelijkbare initiatieven die wel redelijk succesvol zijn. Sommige IP’ers vinden dat de bibliotheek het informatiebemiddelingswerk weer moet oppakken, al dan niet via #dft (Twitter) of goeievraag.nl. Door het stoppen van Al@din kent de bibliotheek geen eigen landelijke vraagbaak meer. In Vlaanderen neemt het belang van de informatiebemiddeling juist…

Verder lezen

Publicaties

Publicatie: Zijn openbare bibliotheken digitaal al uitgespeeld?

Al sinds de professionalisering van de openbare bibliotheek heeft de overheid een flinke vinger in de pap gehad bij de bekostigen van de organisaties. Hoewel de openbare bibliotheken een gedecentraliseerde sector is streeft de rijksoverheid sinds het doorzetten van de digitalisering naar centralisatie. Een brede informatievoorziening heeft nooit hoog op de politieke agenda gestaan. En dus is er ook nooit…

Verder lezen

Publicaties

Publicatie: Een nieuwe horizon?

Al sinds de professionalisering van de openbare bibliotheek heeft de overheid een flinke vinger in de pap gehad bij de bekostigen van de organisaties. Hoewel de openbare bibliotheken een gedecentraliseerde sector is streeft de rijksoverheid sinds het doorzetten van de digitalisering naar centralisatie. Een brede informatievoorziening heeft nooit hoog op de politieke agenda gestaan. En dus is er ook nooit…

Verder lezen

Publicaties

NOVA Verkenning: Living Labs

NOVA is in essentie opgezet volgens living lab gedachte. NOVA als proeftuin voor RWS. We verkennen niet alleen, maar beproeven innovaties binnen NOVA zelf en in RWS praktijk van alledag. Wat we nog onvoldoende doen is beproeven samen met partners. Deze verkenning is opgezet door NOVA collega’s Joost Heessels en Tessel Vercouteren. Het is een kleine literatuurstudie naar het onderwerp…

Verder lezen