Bibliofuture archief

Van A naar ‘s-Hertogenbosch

Bijna een jaar lang pendel ik op een neer tussen ‘s-Hertogenbosch en Heeze. En tussen door ook vaak naar Nieuwegein. Het openbaar vervoer brengt mij overal heen en dat is ook nodig want ik heb geen auto. Ondanks privatiseringen, marktwerking en vele vertragingen kom ik meestal wel op de plaats van bestemming.

In 2013 heb ik mij erg verzet tegen de nieuwbouw en verhuizing van de Bossche Bibliotheek naar een onderkomen op het GZG-terrein. Het ging bij die verhuizing vooral om prestige en de stenen. De inhoud leek niet belangrijk. De bibliotheek moest de aanjager worden van een heel groot nieuwbouwproject.
Gelukkig besloot men anders. Miljoenen bleven uitgespaard en ik en – helaas – ook de Bossche bibliotheek bleven wachten op de plannen van het inmiddels nieuw gevormde college. Die plannen zijn er nu in grote lijnen. Maar ik neem aan niet tot vreugde van de bibliotheek en al helemaal niet van mij.

Mist
Ergens in de hoofden van vele politici gaat er iets mis. Want men blijft de bibliotheek zien als cultuurgoed. Ik had even de hoop – door mij aan te sluiten bij een lokale partij – dat men toch iets anders zou gaan denken maar dat is misschien ijdele hoop van een vakidioot.
In de begroting voor 2016 van het Bossche college valt te lezen dat men de bibliotheek nog steeds als cultuur ziet. En dat men naast de samenwerking met de Muzerije – de vroegere muziekschool van de stad – ook graag ziet dat de bibliotheek gaat verhuizen naar het gebouw van deze instelling. Daarnaast komt het college met een plan voor de versterking van de bibliotheekfunctie.

Over die bibliotheekfunctie in ‘s-Hertogenbosch maak ik mij al jaren druk. De bibliotheek verdween uit de wijken, ging zich handhaven en huisvesten in twee gebouwen. Lijkt al jaren compleet de weg kwijt te zijn. Men borduurt maar voort op de uitleenfunctie, cultuur en waar het ooit een eigenwijze bibliotheek was lijkt men zich geparkeerd te hebben bij de verkeerde afslag.
De organisatie lijkt de Bossche politiek maar niet te kunnen overtuigen dat ze meer kunnen zijn dan een boekenhuis en facilitator van – politieke of cultureel getinte – bijeenkomsten.

Functie
Unesco Library Manifesto: De openbare bibliotheek is het lokale centrum voor informatie, dat ervoor zorgt dat allerlei vormen van kennis en informatie direct beschikbaar zijn voor de gebruikers. De diensten die de openbare bibliotheek aanbiedt, zijn voor iedereen in gelijke mate toegankelijk, ongeacht leeftijd, ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, taal of sociale status.

In de begroting 2016 van ‘s-Hertogenbosch worden een aantal zaken benoemd waarbij de bibliotheek aan zou kunnen sluiten. Zo is de openbare bibliotheek bij uitstek een partner die kan participeren in een buurtinformatie netwerk. Een instelling die zich bezig kan houden met communityvorming om zo ook de maatschappelijke participatie te verbeteren. De bibliotheek kan burgerinitiatieven ondersteunen. Inwoners van de stad informatievaardigheden bij brengen en zorgen op een aantal onderwerpen voor de lokale context en duiding zodat ook mensen zonder al te veel opleiding de begroting 2016 zouden kunnen lezen en zouden begrijpen wat er staat.

Zo vanzelfsprekend dat het openbaar vervoer mij van A naar B brengt zo vanzelfsprekend zou het voor de gemeente moeten zijn dat de openbare bibliotheek burgers helpt in de lokale samenleving. Zeker in deze tijd – waar de politiek veel verantwoordelijkheid bij de burgers legt – is het nodig dat er een gids blijft voor mensen die door alle bomen het bos niet meer kunnen zien.

Getagd ,

Over Joost Heessels

Ik ben een creatieve generalist met hart voor de publieke zaak. Ik geniet ervan als ik een bijdrage kan leveren aan innovatieve ontwikkelingen voor mens en samenleving. Ik geloof in holacratische organisaties, ondernemende ambtenaren en coöperatieve bibliotheken. Ik heb sterke affiniteit met de brede culturele en maatschappelijke vraagstukken. Ik sta open voor een nieuwe uitdaging! Momenteel werk ik Voor Rijkswaterstaat CD NOVA, een plek binnen Rijkswaterstaat waar complexe maatschappelijke vraagstukken op een onderscheidende manier worden aangepakt. We initiëren verkenningen en experimenten die bijdragen aan een wendbaar en toekomstbestendig RWS. Daarbij richten we ons op het organiseren van nieuwe samenwerkingen, zowel binnen RWS als daarbuiten, en verrijken we bestaande samenwerkingen. Binnen deze club houd ik mij bezig met o.a. verkenningen en experimenten naar Living Labs, community 's en middelen om intern en extern te communiceren en het delen van informatie. Keywords: Vernieuwing | Innovatie | Samenwerken | Informatie | Advies | Dwarsdenken | Communicatie
Bekijk alle berichten van Joost Heessels →

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.