Bibliofuture archief

The times they are …… (2)

Het is 23.00 uur en ik kan de slaap niet vatten. De bibliotheek gonst zoals wel vaker door mijn hoofd. Teksten uit digitale boeken van schrijvers over diverse onderwerpen slingeren zich naar buiten. Het is geen hoofdpijn. Het is snakken naar lucht en schrijven.

Zes jaar geleden wilde ik met alle geweld de sector in. Niet voor de boekenkasten, het gebouw of het uitleenmodel maar voor het verspreiden van informatie om te komen tot kennisuitwisseling.

Stellingen
Zoals al eerder geschreven heb ik drie stellingen moeten bedenken voor het examen van de Bredebiebacademie. Deze zijn zoals ze zijn en zeker niet allemaal even geniaal. Het gaat mij niet echt om deze stellingen maar ik gebruik deze drie als kapstok. Je moet het verhaal ergens aan ophangen.

Stelling 1: Haal De Bibliotheek op school terug naar de centrale bibliotheek of wijkvestiging want dit zorgt voor meer bezoekers en haalt lezen en 21st century skills – uit de leeromgeving waardoor het niet alleen leerzaam is om te doen maar ook zeker leuk blijft om te doen.

Stelling 2: De bibliotheek is de sleutel tot de smart samenleving..

Stelling 3: Een Bredebieb draagt bij aan het slagen van de participatiesamenleving.

Revolutie
Je hoeft geen revolutionair te zijn om te zien dat het roer om moet in de bibliotheeksector. Tot op de dag van vandaag is de bibliotheek groot in het uitlenen van boeken aan een steeds kleinere groep. Deze bibliotheekleden zijn in het geheel niet onbelangrijk omdat zij nu al kwartiermakers zijn of ambassadeurs – voor marketingdoeleinde bekt dat beter – voor de bibliotheek.

Mijn verhaal zal beïnvloed zijn door de Bredebieb-beweging. Al roep ik – al vanaf mijn eerste dag binnen de sector – dat de bibliotheek een lokale entiteit moet zijn die bij haar wortels moet beginnen en toen was er nog geen Bredebieb te bekennen.

Beschietingen
Albert Kivits – directeur van Bibliotheek Eindhoven – schoot al op de stellingen:

Stelling 1 veronderstelt dat iedereen naar een biebgebouw moet komen omdat dat beter en leuker is. Volgens mij is samenwerken het sleutelwoord, omdat je niet alles in huis hebt. Daarnaast zou ik aansluiten bij wat een kind interessant en spannend vind.
Stelling 2. De sleutel veronderstelt een sleutelrol. Ook hier ben ik van mening dat we samen met anderen en aanvullend bij kunnen dragen aan de basisvaardigheden lezen en digitale geletterdheid. Een voorwaarde voor burgers om deel te kunnen nemen aan de smart (lees digital) society.
Stelling 3. Het concept van een bredebieb vond ik onduidelijk/difuus. Voor mij is het evident dat bibliotheken als organisaties (vrijwilligers, leerwerkplekken en stagiaires) en door mensen te ondersteunen bij de ontwikkeling van de vaardigheden lezen en digitale geletterdheid, door het kennisdeling te faciliteren bijdragen aan de participatie van alle mensen en dus een mooiere wereld.

Ander speelveld
Ik ga in deze bijdragen niet geheel in op zijn antwoord. Uit mijn verhaal zal blijken dat ik op een aantal gebieden het best met hem eens ben. Maar om nu eens het antwoord van Kivits op stelling 1 te nemen: dat je niet alles in huis hebt en je moet aansluiten bij de interesse van het kind. Dan vraag ik mij af waarom we zo hardnekkig denken dat de bibliotheek alleen maar op een school te vinden moet zijn. De belevingswereld van kinderen speelt zich ook af op bijvoorbeeld de sportvelden, online of bij vriendjes en of familie. Daarbij lijkt het huidige onderwijs ook niet echt in staat te zijn om in te spelen op de behoefte van deze generatie kinderen en hoe dat in de toekomst zal zijn.

De veronderstelling dat iedereen dan maar in het bibliotheekgebouw moet zijn lijkt mij ook niet geheel aansluiten bij alles wat ik de afgelopen jaren heb geschreven. Maar ben je als bibliotheek nog op enigerwijze in de wijk actief dan zou ik daar mijn geld op in zetten dan op welk vlaggenschip in een binnenstad dan ook.

Ik hang mijn jas aan de kapstok en steek van wal…..

Getagd ,

Over Joost Heessels

Ik ben een creatieve generalist met hart voor de publieke zaak. Ik geniet ervan als ik een bijdrage kan leveren aan innovatieve ontwikkelingen voor mens en samenleving. Ik geloof in holacratische organisaties, ondernemende ambtenaren en coöperatieve bibliotheken. Ik heb sterke affiniteit met de brede culturele en maatschappelijke vraagstukken. Ik sta open voor een nieuwe uitdaging! Momenteel werk ik Voor Rijkswaterstaat CD NOVA, een plek binnen Rijkswaterstaat waar complexe maatschappelijke vraagstukken op een onderscheidende manier worden aangepakt. We initiëren verkenningen en experimenten die bijdragen aan een wendbaar en toekomstbestendig RWS. Daarbij richten we ons op het organiseren van nieuwe samenwerkingen, zowel binnen RWS als daarbuiten, en verrijken we bestaande samenwerkingen. Binnen deze club houd ik mij bezig met o.a. verkenningen en experimenten naar Living Labs, community 's en middelen om intern en extern te communiceren en het delen van informatie. Keywords: Vernieuwing | Innovatie | Samenwerken | Informatie | Advies | Dwarsdenken | Communicatie
Bekijk alle berichten van Joost Heessels →

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.